Avohuollon palvelut

Lataa esite (127 kt) 

Tulostettava esite (4,31 Mb)

Tarjoamme Aavan alueella perinteisten sijaishuoltopalveluiden lisäksi Palonahon perhekodin alaisuudessa toimivaa, ammatillisia avopalveluita antavaa palvelutoimintaa.
Palveluita tarjotaan erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, mukaan luettuna lapsen ja perheen kehitysympäristöön jakautuvat palvelut.
Meillä on mahdollisuus ympärivuorokautiseen tavoitettavuuteen ja työskentelyyn asiakkaiden tarpeiden mukaan myös virka– ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Käytössämme on myös miestyöntekijä.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan tarpeisiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jossa
– työskennellään yhdessä perheen kanssa, pääasiassa perheen omassa kodissa suunnitelmallisesti
– toteutetaan vanhemmuuden tukemista, lapsen aseman vahvistamista ja arjen hallintaan liittyvää tukemista
– tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä yhdessä perheen ja verkoston kanssa, tarvittaessa tehdään palvelutarpeen tuen arviointi
– menetelmät, toimintatavat ja työskentelyn intensiivisyys määräytyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan
– antaa voimakasta tukea koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa 
– tavoitteena on perheen sisäistä vuorovaikutusta tukemalla turvata lapsen kasvuolosuhteet ja vahvistaa perheen voimavaroja tasapainoisen arjen löytämiseksi.


Jälkihuolto

– tarkoitettu jälkihuoltoon oikeutetuille lastensuojelun asiakkaille perhekodin ulkopuolella, nuoren omassa kodissa.
– toteutetaan asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä kokonaisuutena, jonka tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymisprosessia sekä vahvistaa integroitumista yhteiskuntaamme ja auttaa kaikissa käytännön ongelmatilanteissa ympärivuorokautisesti tavoitettavissa ollen.
– sisältö ja laajuus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti.

Sijaisperheiden tuki ja konsultaatio

Sijaisperheiden tuki ja konsultaatio ovat työmuoto, joiden avulla pyritään tukemaan sijaisvanhempien vanhemmuutta vertaistuen keinoin, sekä tarvittaessa löytämään yhdessä ratkaisuja kriisitilanteisiin.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

– asiakkaan tarpeisiin räätälöity avohuollon tukitoimi, jonka tavoitteena
on tukea suunnitelmallisesti asiakkaan arjenhallintaa eri osa-alueilla
– on joko kokonaisvaltaista intensiivityöskentelyä tai esim. koulun- tai työssäkäynnin tukemista yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.