Palonahon ammatillinen perhekoti on

  • Kodinomainen

  • Turvallinen

  • Pitkäjänteinen

  • Virikkeellinen

Kenelle?

Palonahon ammatillinen perhekoti sijaitsee Orimattilassa, keskustan välittömässä läheisyydessä. Koulut, palvelut ja harrasteet ovat kävelymatkan päässä. Perhekodissa on neljä paikkaa, jotka ovat suunnattu huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille. Lastensuojelun perusosaamisen lisäksi Palonahon perhekoti pystyy tarvittaessa tarjoamaan myös kotiopetusta.

Tavoitteet

Palonahon perhekoti antaa lapselle ja nuorelle lämpimän kodin ilmapiirin sekä jaksavan aikuisen turvallisen hoivan, jonka tavoitteena on turvata lasten ja nuorten normaali kasvu ja kehitys sekä tukea heitä kasvamaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Palonahon perhekoti on lapselle ja nuorelle turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvupaikka, joka tarjoaa lämpimät ja säilyvät ihmissuhteet sekä asettaa turvalliset ja pysyvät rajat.

Menetelmät

Palonahon perhekoti on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton yksikkö, jonka kasvatustyö perustuu luottamuksellisuuteen, tasa- arvoisuuteen, toisten kunnioittamiseen, rehellisyyteen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Kasvatustyötä toteutetaan yksilöllisesti, jossa pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja toistuvat päivä- ja viikkorytmit ovat tärkeitä osa- alueita. Koulun ja opiskelun lisäksi harrastusten tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen myös perhekodin ulkopuolella ovat tärkeä osa kasvatustyötä.